STAR:
Smart Traffic Accident Reporting

Een nieuwe impuls voor de verkeersveiligheid gericht op een efficiënte ongevallenregistratie voor betrouwbare ongevallenanalyse.


Elk verkeersongeval altijd registeren met MobielSchadeMelden.
Ongevallen met VIA Signaal dagelijks inzichtelijk voor wegbeheerders, politie en adviseurs.
Betrouwbare en actuele ongevallenanalyses weer mogelijk maken.
MobielSchadeMelden app voor registratie op locatie.
Betrokkenen bij verkeersongeval wijzen op voordelen van digitale registratie.
Belang voor verkeersveiligheid onder aandacht brengen.
Actuele kaart met overzicht van alle locaties met ongevallen.
Sneller inzicht in oorzaken die tot ongevallen leiden.
Beter zicht op kwetsbare verkeersdeelnemers.
Privaat Publieke Samenwerking (PPS) van Stakeholders op gebied van verkeersveiligheid.
De samenwerkende Stakeholders stimuleren hun eigen achterbannen de app te gebruiken.
Alle verzamelde ongevalsgegevens worden jaarlijks aan RWS voor BRON ter beschikking gesteld.

Stakeholders:
Klik op logo voor toelichting.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Nationale Politie
TeamAlert
Interprovincial Overleg (IPO)
ANWB
Veiligheid NL
Fietsersbond
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
Rijkswaterstaat
Unie van Waterschappen
Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Slachtofferhulp NL
 VIA
Verbond van Verzekeraars
Blijf Veilig Mobiel